Volunteer to get killed – get paid

Norwegian crime author Jørgen Jæger wants to kill you in his next book. But only if you want to. And you’re getting paid. Here’s what he says on krimjager.com (in Norwegian):

Kjære krimvenn!
Jeg sitter i disse dager fordypet i skrivingen av neste års kriminalroman om lensmann Ole Vik. Handlingen tar til på Korsneset syd for Bergen, men vil forflytte seg til andre deler av Norge etter hvert som krimdramaet skrider frem, og selvfølgelig til mitt fiktive paradis, Fjellberghavn. En del av handlingen vil også finne sted i utlandet. Boken vil omhandle mennesker med ulik sosial bakgrunn, alder og yrke, noe som gir meg en herlig frihet i valg av skjebner. Dermed åpner det seg en unik mulighet for deg som leser: Kunne du tenke deg å bli drept i denne boken?

Med en snedig begrunnelse, en spennende historie eller en artig fortelling om deg selv, kan du bli skrevet inn i evigheten, bli berømt og få en flott nekrolog lenge før du selv dør. Det er ikke mange forunt!

De fleste boklesere ønsker å lese om spennende mennesker og deres skjebner. Din skjebne i boken er å bli drept. Kanskje skjer dette nettopp på grunn av en av dine helt spesielle sider? Skisser gjerne hva som er spesielt ved deg i svarskjemaet nedenfor.

My English translation (and do feel free to correct me, and make a better translation!)

Dear friend and crime lover!
These days I’m writing next year’s crime novel about police officer Ole Vik. The novel takes place at Korsneset south of Bergen [Norway’s second biggest city], but I want to move parts of the plot to other parts of Norway as the drama thickens, and of course to my fictitious paradise, Fjellberghavn. Parts of the book will also take part abroad. The book will have people with different social backgrounds, ages and professions, something that give a wonderful freedom when picking destinies. Which opens an unique opportunity for you as a reader: Would you like to get killed in this book?

With a good reason, an exiting or fun story about yourself, you can be written into history, get famous and get a great necrology a long time before you die. Not something that happens to lots of people!

Most readers wish to read about exiting people and their faith. Your destiny in the book is to get killed. Maybe you’re killed because of one of your special behaviours? Tell me what’s special about yourself in the form below.

How about that? The winner will be killed in the book, and some runnerups will get book prices. He as already gotten over 200 entries, so be sure to enter before 1. May.

I’m not sure if you have to be Norwegian? I would guess so, even though the rules doesn’t say anything about it.

I just thought this was a wonderful way to get interesting content for a book. And what a great way to market your future book. Brilliant.